Laatste ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen geplaatst.

Samenvatting

‘Meesterlijk middenmanagement, een nieuw gilde’ inspireert de lezer vanuit de praktijk van het middenmanagement. Een middenmanager heeft talent voor management, focust zich op resultaat, neemt plaats in de drivers seat door altijd zelf verantwoordelijkheid te nemen, hij of zij weet dat mensen niet doen wat hij of zij zegt, maar wat hij of zij doet en hij of zij houdt van mensen.

Deze vijf kenmerken worden in dit boek van auteur Wim Schreuders uitgebreid uitgewerkt in 14 kwaliteiten. Daarbij gebruikt de auteur talloze casussen. Casussen die de lezer prikkelen met de vraag: hoe zou ik het in dit geval hebben gedaan? Wat zou mijn aanpak zijn?

Het boek bevat geen theorie en geen modellen. Het boek focust zich op het enige instrument dat de middenmanager rijk is: de mogelijkheid om het eigen gedrag te variëren. De (midden-)manager die een verandering moet bewerkstelligen, weet dat hij of zij zelf moet variëren in het eigen gedrag om resultaat te boeken. Als gedrag dat nodig is voor de middenmanager lastig is, dan weet hij dat voor een echte veranderklus staat! Hij of zij zal zelf moeten veranderen! En veranderen is altijd lastig, ook voor managers. Dit boek inspireert middenmanagers om met zich zelf de uitdaging aan te gaan bij de mooiste veranderklus die een manager heeft. Het managen van de eigen verandering!

De titel ‘meesterlijk middenmanagement, een nieuw gilde’ is gekozen vanuit het principe dat meesters altijd eerst leerling en gezel zijn geweest. En echte meesters beseffen dat zij nooit zijn uitgeleerd. Een echte meester is altijd weer bereid om te leren. Hij of zij leert van zijn fouten en hij of zij leert van anderen. De middenmanager die meester in zijn vak wil zijn is altijd bereid om weer leerling of gezel te worden als zijn of haar klus daarom vraagt.

Realisatie: Quentence webservices