Laatste ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen geplaatst.

De auteur

Wim Schreuders (1958) is zelfstandig interim-manager/adviseur/coach en werkt via zijn eigen onderneming Public Servants BV voor het publieke domein. Hij heeft een brede ervaring als verandermanager in de publieke sector. Hij startte in 1977 bij de Belastingdienst, werkte enige jaren als senior adviseur bij een organisatieadviesbureau, was de eerste algemeen directeur van de Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam en gaf als inspecteur-generaal leiding aan de fusie van drie inspectiediensten tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Meer resultaten boeken in het publieke domein is de grote passie van Wim Schreuders. Alhoewel hij vindt dat Nederland trots moet zijn op zijn publieke domein, vindt hij toch dat er nog veel onbenut potentieel is. Dat potentieel moet worden benut om met een kleiner publiek domein meer resultaten te behalen voor inwoners, burgers en klanten.

Vanuit zijn ervaringen als middenmanager én als eindverantwoordelijke weet Schreuders dat het maken van verbinding tussen medewerkers en de directie voor de middenmanager een zware opgave is. Een opgave waarbij de midden- manager voortdurend streeft naar meesterschap en telkens bereid moet zijn om af te dalen naar gezel of leerling als de situatie daarom vraagt.

‘Meesterlijk Middenmanagement, een nieuw gilde’ is het eerste boek van Wim Schreuders. Met dit boek ondersteunt hij de sergeant van organisaties in hun cruciale rol: het verbinden van strategie en praktijk . ‘Meer door Minder in het publieke domein’ is zijn tweede boek. Beide boeken zijn verschenen bij Kluwer management.

Wim Schreuders heeft een website op www.publicservants.nl.

Wim Schreuders

Realisatie: Quentence webservices