Laatste ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen geplaatst.

Aanbevelingen

‘In dit boek vat de auteur zijn ervaring en praktijktheorie samen, opgebouwd uit een jarenlange ervaring. Het is goed geschreven, precies en beknopt. Het is bovendien inspirerend en energiegevend. Het bevat veel concrete cases over de dilemma’s en spanningen die middenmanagers meemaken. Geen modellen, geen managementtheorie. Wel geloofwaardige verhalen over hoe middenmanagers een krachtige bron van ontwikkeling kunnen zijn voor henzelf, voor hun directe omgeving en voor de organisatie. Een eigenzinnige kijk die van direct nut is voor al diegenen die middenmanagement doen of willen doen.’

Prof. dr Léon de Caluwé, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en senior consultant bij Twynstra Gudde, Amersfoort.

 

‘Een verfrissend praktijkboek, wars van algemeenheden uit de management- literatuur. Unieke voorbeelden en tips uit Schreuders’ eigen ervaring. Zonder belerend te zijn, geeft het boek je energie om ermee aan de slag te gaan.’

Prof. dr. Rob van Eijbergen, auteur, zelfstandig adviseur, Vrije Universiteit en Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika).

‘Door niet te schrijven wat hij denkt, maar te schrijven wat hij doet, legt Wim een wereld open voor managers op elk niveau. Het is zijn wereld van het vol passie en gedrevenheid gedaan krijgen waar het echt om gaat. Het leveren van prestaties waar de klanten écht iets aan hebben. Dat het vlot leest, is een gro- te valkuil, waar je niet in moet rollen. Daarmee doe je de verwerkte wijsheid veel te kort. Kortom: lees het niet in één keer uit, maar pak het steeds weer uit de kast. Er is nog meesterlijk veel te leren! Ik zie uit naar meesterlijk coachen, meesterlijkveranderen, enzovoort.’

Hendrik van Moorsel, partner bij de Galan Groep, Baarn.

 

‘Ik heb het boek Meesterlijk middenmanagement cadeau gekregen. Ik wilde er even in bladeren en las het toen in één keer uit. Dat is vast niet de bedoeling. Maar door het heldere en directe taalgebruik leest het als een trein en boeit het. Geen lange theoretische verhandelingen maar "uit het leven gegrepen". Inmiddels heb ik al weer een paar keer teruggebladerd. Heel veel aankno- pingspunten voor zinvolle reflectie en ontwikkeling.’

Mr. André van Dongen, hoofd Werkgeverschap en Arbeidsvoorwaarden Top- managementgroep Bureau Algemene Bestuursdienst, ministerie van Binnen- landse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag.

Realisatie: Quentence webservices